Strona główna > Historia, Kultura, Religie, Społeczeństwo, Styl życia > Kobieta jest istotą poślednią. Nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga.

Kobieta jest istotą poślednią. Nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga.


Poczet biblijnych morderczyń, niewiernych żon i nierządnic jest duży. Słabość charakteru odziedziczyły rzecz jasna po swej pramatce Ewie. Dziś kapłan nie ośmieli się głośno wymawiać tych kontrowersyjnych „prawd”, choć to właśnie na nich zbudowano naukę Kościoła.
Żebro Adama, piętno Ewy

Stary Testament już na początku wyraźnie pozycjonuje kobietę jako niższą, podległą mężczyźnie. To Adam stworzony został na wzór i podobieństwo Boże, miał być jego namiestnikiem na ziemi. Ewa powstała z żebra pierwszego mężczyzny, była tylko jego niedoskonałą pochodną. Jako istota bardziej oddaloną od Stwórcy łatwiej uległa szatańskiej pokusie. To za jej namową Adam zjadł owoc z Drzewa Poznania Złego i Dobrego, czym zesłał na ludzkość wieczne piętno grzechu. Ten fragment Biblii na tysiąclecia skazał potomkinie Ewy na potępienie ze strony uczonych w Piśmie i wszystkich wiernych. Dalsze karty Biblii obfitują w przykłady kobiet równie występnych co pierwsza kusicielka. Żona i córki Lota, Dalila, poczet biblijnych morderczyń, niewiernych żon i nierządnic jest duży. Słabość charakteru odziedziczyły rzecz jasna po swej pramatce Ewie.

Struktura społeczeństwa semickiego stawiała kobiety w roli podrzędnej do mężczyzn. To oni byli przywódcami, głowami rodu, kapłanami. Prawo Boże dane Abrahamowi na Górze Synaj adresowane było głównie do mężczyzn, kobiet nie traktując podmiotowo: „Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.”( Wj 20, 1-17, BT) Rola kobiet ograniczała się do macierzyństwa i służenia mężczyźnie. Wśród Żydów praktykowane było wielożeństwo. Najwięcej żon posiał król Salomon. Jego harem liczył aż 1000 kobiet.

Nowy Testament, stare problemy

Realia panujące w Nowym Testamencie to realia społeczeństwa żydowskiego, nie różniły się więc znacząco od starotestamentowych. Kluczową różnicą jest oczywiście postać Marii, którą późniejsi teologowie wynieśli do niezwykle wysokiej rangi w chrześcijańskim panteonie. Była ona jednak jedynie matką, naczyniem, narzędziem spełnienia Boskiej Woli. Co znamienne, wydała ona na świat Boskiego Syna, a nie córkę. Poza Marią i kilkoma innymi kobiet znajdziemy w Ewangeliach niewiele. Nawet te z najbliższego otoczenia Jezusa, takie jak Maria Magdalena, nie dostąpiły zaszczytu bycia jednym z dwunastu uczniów Jezusa. Emanuel na apostołów powołał jedynie mężczyzn. Nowotestamentowym kobietom pozostawało zadowolić się rolą drugoplanową.

Św. Paweł, którego nauka wywarła ogromny wpływ na kształtowanie się wczesnochrześcijańskiej teologii, w znacznym stopniu przyczynił się do ugruntowania tego status quo. W jego listach znaleźć można wyraźne polecenia co do kształtu relacji między mężczyzną a kobietą; „Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz chcę, by trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem — Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci”. Nauka św. Pawła zdecydowała również ostatecznie o zakazie sprawowania przez kobiety funkcji kapłańskich.

Kobiety Ojców Kościoła

Pierwsze wieki po śmierci Jezusa to okres krystalizacji zasad nowej wiary. W tym czasie zdecydowano na przykład, które teksty weszły do Nowego Testamentu, a które odrzucono. Miało to wielki wpływ na późniejszy kształt chrześcijaństwa. Głównymi architektami nowej wiary byli Ojcowie Kościoła, żyjący w wiekach po Chrystusie teologowie, kapłani, którzy aktywnie włączyli się w ustanawianie prawd chrześcijaństwa. Ojcowie Kościoła działali głównie na terenie ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, dzisiejszej Turcji, Syrii, w Italii i Afryce Północnej.

Orędownikiem nauki św. Pawła był jeden z pierwszych Ojców, żyjący w II wieku Klemens Aleksandryjski (ur. ok. 150, zm.ok. 215). Zaliczany w poczet świętych prawosławnych teolog i poeta w ten sposób opisywał kobiecą naturę: „Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”. Współczesny mu Tertulian (ur. pomiędzy 150 a 160, zm. 240) nazywał kobiety „bramą, przez którą wdziera się diabeł”. Swoją postawę uzasadnia zapisami Księgi Rodzaju, w wielu miejscach przywołując postać Ewy (De cultu feminarum 1, 1).

Biskup Konstantynopola, św. Jan Chryzostom (ur. ok. 350, zm. 407) z kolei w swym piśmie „O kapłaństwie” wyraził troskę o narażonych na pokuszenie kapłanów oraz o same kusicielki, które z natury predystynowane są do grzechu. Według jego nauki kobieta jest istotą ułomną, niegodną funkcji kapłańskich, potencjalnym zagrożeniem dla żyjących w czystości mężczyzn. Ich rolą według tego Ojca miało być przede wszystkim macierzyństwo, przecież „Cała płeć żeńska jest słaba i lekkomyślna. Uświęcona zostaje jedynie poprzez macierzyństwo.”

W podobnym tonie wyrażał się św. Augustyn z Hippony (ur. 354 zm. 430), jeden z najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskich, który wywarł fundamentalny wpływ na całą europejską filozofię. „Kobieta jest istotą poślednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie.” Takimi stwierdzeniami autor „Wyznań” kładł podwaliny pod antropologię chrześcijańską.

Czy współczesny Kościół jest mizoginiczny?

Przedstawione wyżej cytaty z Ojców Kościoła są faktami i żadne, nawet najbardziej erudycyjne próby zaprzeczania ich otwarcie wrogiemu kobietom tonowi, nie są w stanie tego zmienić. Ostre słowa św. Augustyna czy św. Ambrożego przywoływane są chętnie przez środowiska antyklerykalne, chcące wykazać mizoginizm współczesnego Kościoła katolickiego. Nie jest to jednak strategia do końca uczciwa. Nie można zapominać, że pisma Ojców były wytworem pewnego określonego czasu, kręgu kulturowego, sytuacji kulturowej, społecznej i politycznej, w jakiej znajdował się ówczesny, rodzący się Kościół. Nie powinno się więc posiłkować tymi słowami bez przywołania owych czynników.

Korzeniem chrześcijaństwa był wszak judaizm, od którego nie sposób było odciąć się podczas jednego soboru. Wszystkie Trzy tak znane religie Księgi (judaizm, chrześcijaństwo, islam), wyparły w znacznym stopniu element żeński ze sfery sacrum. Świadczy o tym choćby gramatyka: oznaczające Boga hebrajskie słowo „Jahwe” jest rodzaju nijakiego, „Elohim” „Jehowa”, arabskie „Allah” męskiego. W Biblii Bóg nazywany jest Panem, Ojcem, Synem.

Współczesne podejście do kobiety jest znacznie lepiej dostosowane do obecnej sytuacji społecznej. Żaden ksiądz nie odważy się już publicznie nazwać jej niższą od mężczyzny. Wydaję się jednak, że w kwestii równouprawnienia jest jeszcze wiele do nadrobienia.

Maria Rąbek

Reklamy
 1. aida1708
  Marzec 20, 2012 o 4:07 pm

  Hehe ! Ewa namówiła , Adam zjadł jabłko i kto tu słaby i jest towarem poślednim, to własnie twór niedoskonały, gdyby kobiety miały władze na ziemi nie byłoby tego „burdelu ” na świecie i wojen , bo to one muszą opłakiwać śmierć swoich dzieci, mężczyzni nie rodzą , i nie zawsze nawet potrafią zapłakać bo ” chłopaki nie płaczą” fałsz i obłuda to słabe stworzenia , nie potrafią pokazać prawdziwych uczuć poza jednostkami i modne jest od wieków udawać stąd pogoń za „skórą furą i komórą” Co chcą udowodnić światu? Błaznią się przez kobiety , kradną , zabijają, wzniecają wojny od kiedy istniał człowiek dla zaspokojenia swoich żądz-Wojna trojańska, czy ostatnio przykład Prezydenta Niemiec, wczoraj słuchałam co mówi się na ten temat, temat domów , samochodów itp drobiazgów , które prowadzą do zguby głupich chłopów. ” Jest takie przysłowie ” ………… zjadła przygłupka” . Oto cała prawda Panowie o Was i do pracy nad sobą, bo będzie z Wami zle , a możecie zostać nawet wyeliminowani jak nauka pójdzie do przodu, zresztą sami się do tego przyczyniacie, chciałam zresztą coś jeszcze zacytować ale powstrzymam się aby Was nie dobijać, już i tak mnie nie lubicie, mam tego pewność, ale w realu mam wielu przyjaciół wśród mężczyzn oddanych z którymi chętnie dyskutuję na różne tematy.

  • Marzec 20, 2012 o 4:29 pm

   Nie ma obawy, najnowocześniejsze technologie nie będą w stanie wyeliminować mężczyzn. Owszem maszyna, urządzenie, narkotyki, alkohol etc. potrafią kobietom dać wiele przyjemności, jednak one nie potrafią czuć, kochać, płodzić dzieci i tracić głowy dla Was. Jak się powszechnie uważa, kobieta to zguba mężczyzny ale bez kobiet my mężczyźni bylibyśmy zgubieni. Bóg wiedział co robił stwarzając nam mężczyznom kobiety 😎

   • aida1708
    Marzec 21, 2012 o 4:18 am

    Tak! To są dwie istoty póki co na siebie skazane ale są też wyjątki , które są dla mnie nie zrozumiałe. Niedawno widziałam osobę której płci nie mogłam odgadnąć z wyglądu, teraz kobiety ubierają się na sportowo więc nic nie jest oczywiste.

   • Lunatic
    Marzec 21, 2012 o 9:57 am

    Musisz wiedzieć aida,że chociaż chłop i baba nie są sobie równi pod względem biologicznym, to można ich uznać za równych pod względem kulturowym. Czy to mężczyzna, czy to kobieta – każdy jest istotą ludzką, dysponującą rozumem, uczuciami i prawem do godnego traktowania.

    Mimo,że mężczyźni są wyższą płcią, potrafią oni odnosić się z szacunkiem do kobiet i chronić je przed wszelkimi zagrożeniami,droga aido 😉
    Ewolucja kulturowa sprawiła, że samiec Homo sapiens, który – z biologicznego punktu widzenia – mógłby śmiało wykorzystywać samice, postanowił odnosić się do płci przeciwnej jak do stworzeń równych sobie. Niewiasty, dotychczas bezbronne, niewątpliwie na tym skorzystały.

   • aida1708
    Marzec 21, 2012 o 1:26 pm

    Zgadza się ❗ skorzystały Lunaticu , przybył im jeszcze jeden etat czyli praca zawodowa i to przymusowa, czy chce czy nie bo taka teraz jest mentalność mężczyzn i potrzeba czasów. Naczytałam się na omlecie co panowie myślą i piszą o kobietach, że to pijawki chcą tylko od swoich partnerów kart kredytowych , ale figa z makiem niech idą do roboty.Takie zdanie mają o kobietach, która ma pracować na swoje potrzeby i domu , rodzić , wychowywać i jeszcze zajmować się trutniem, który nic nie musi.Taka jest prawda o Polakach takie wnioski wyciągają obserwując swoje matki i babcie bo takie rzeczy piszą młodzi mężczyżni, /słowo karta kredytowa o tym świadczy/ bo starszym do głowy by to nie przyszło, oni postrzegają kobiety inaczej i mają więcej szacunku.

   • Lunatic
    Marzec 21, 2012 o 10:02 am

    Jeśli kobieta jest aniołem, to mężczyzna jest archaniołem. Jeśli kobieta jest zwykłą śmiertelniczką, to mężczyzna jest herosem. I nic i nikt tego nie zmieni Webmasterze.
    Wszystkie baby, marzą o tym, by reprezentanci płci wyższej okazywali im szacunek i traktowali je po ludzku. To kobietom wystarczy. 😀

 2. Ged12
  Marzec 21, 2012 o 11:14 am

  Znowu: „Drei mal K” podlane biblijnym sosem. A zostają tylko bezradni staruszkowie przewijani przez zaradne panie, do końca swoich dni głoszący swoją wyższość. Siostro basen……..

  • Lunatic
   Marzec 21, 2012 o 11:34 am

   I głupi za mądrego będzie postrzegany jak nic nie pisze 😀 Weż to sobie Ged12 do serca.Nie możesz przed lustrem robić głupich min? Znajdź sobie przyjaciela jak jesteś samotny.A najlepiej zrobisz jak swoje mądrości będziesz publikował jak reszta twoich sekciarzy w swoim ulubionym klubie POrżniętych 😆

   • Ged nie zalogowany
    Marzec 21, 2012 o 1:11 pm

    Drei mal K: Kurche, Kinder, Kuche, co by z naszego na polskie przełożyć: kościół,dziecko, kuchnia.

 3. Ged12
  Marzec 21, 2012 o 12:21 pm

  Swiatem od zawsze rządził matriarchat, tyle ze w ciemnych wiekach zakamuflowany i głęboko zakonspirowany. Stąd do dzisiaj księża przebierają się za kobiety.

  ————————————————————————————–
  A czy ja cię od lunatyków wyzywam? Ładnie to tak? Ile wojen mniej by było, gdyby tacy jak ty posłuchali w końcu swojej baby i siedzieli w domu zamiast tłuc się i szlajać po tych głupich wojnach? Zadziorne to takie, bohaterskie, a potem trza to pielęgnować, rany przemywać, przewijać i karmić. No i POrżnięty nie jestem, a ty sam pokaleczyłeś się o mnie, w innym wypadku byś się nie odezwał.

 1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: